ไก่ชนสู่การพนันชนไก่

“การพนันชนไก่” เป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่นิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสันทนาการหนึ่งตามวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น   จนเรียกกันว่า “การชนไก่ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีของชุมชนไทย” ที่มักนิยมเล่นชนไก่กันหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอื่น ๆ เวลาต่อมา ไฮโลออนไลน์การละเล่นพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมหลายประเภท ได้ถูกดัดแปลงโดยการนำกระบวนการและกฎเกณฑ์ของการพนันในบ่อนพนันมาประยุกต์ด้วยการดึงส่วนลึกในจิตใจของคนออกมาให้มีความหวัง มีความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งจะได้มาโดยการเสี่ยงโชคแข่งขัน กระทั่งการพนันลักษณะนี้ถูกระบุเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน ปี พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4 ทว่าแม้ประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติการพนัน เพื่อควบคุมการพนันมากว่า 76 ปี แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถยับยั้งการขยายตัวของการพนันชนไก่ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ่อนในลักษณะถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมายUFABET

ไก่ชน
ไก่ชน

ไก่ชนหมายถึงไก่สายพันธุ์

ไก่ชนหมายถึงไก่สายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งไก่พื้นเมืองอาจมีการแบ่งเป็นประเภททั่วไปได้ 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงไว้เพื่อประกวดการต่อสู้ และความสวยงาม กับการเลี้ยงไว้เพื่อการฆ่าและบริโภคเนื้อเป็นอาหาร ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมทุกชนชั้นมาแต่โบราณ ตามประวัติศาสตร์แม้ในราชสำนักในสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชน[1] ในวิถีชีวิตตามชนบท ไก่ชน ก็หมายถึงแหล่งอาหารของพวกเขาด้วยเช่นกัน ซึ่งเราพบเห็นได้จากการเลี้ยงได้ทั่วไปในวิถีชีวิตประจำวันของสังคมเกษตรกรรม แต่บางแห่งโดยเฉพาะชาวพุทธ เชื่อว่าเกมกีฬาชนไก่ เป็นกีฬาที่ทารุณ เช่นเดียวกับกีฬาชนวัว และการกัดปลาในกีฬาปลากัดลักษณะสายพันธุ์ไก่ชนถึงแม้เรื่องราวสำหรับไก่ชนของพระราชาจะยังไม่พบประวัติว่าได้รับพระราชทานยศฐาบรรดาศักดิ์เช่นเดียวกับช้างก็ตาม แต่ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสดงถึงศักดิ์ศรีที่ควรหวงแหน เพราะเรื่องราวในวรรณคดีไทยก็ปรากฏอยู่แล้วบ้าง และตำนานวีรกษัตริย์ในที่ต่าง ๆ ก็ปรากฏอยู่แล้วบ้างแทงมวยออนไลน์

การพนันค่านิยมของคนไทย

ปัจจุบันค่านิยมของคนไทยบางส่วนได้มีวิถีชีวิตและมีพฤติกรรมเสพติดในการแสวงหาความสุขและบางกลุ่มยึดอาชีพจากการพนันเสี่ยงโชคโดยไม่จำกัดชนชั้นหรือการศึกษาน้ำเต้าปูปลา การชนไก่ก็เป็นการพนันประเภทหนึ่งนั้นที่ส่งผลกระทบในทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนโดยรวม แต่หากกล่าวถึงการละเล่นชนไก่ที่มีความผูกพันกันมาจนเป็นวิถี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่สัมพันธ์กับภาคการเกษตรมาช้านาน การพนันไก่ชนจึงมีมิติมุมมองอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในกลุ่มคนแต่ละสาขาอาชีพ เช่น นักสัตวศาสตร์จะมองการชนไก่ในมิติเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงไก่มองเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นอาชีพจากช่องทางการหารายได้ใหม่ ส่วนนักอนุรักษ์ต่อต้านการชนไก่เนื่องจากเป็นการทรมานสัตว์ ในห้วงที่ผ่านมาการบริหารจัดการหรือการกำกับดูแลเรื่องการชนไก่ จึงมีความคลุมเครือเสมอมาระหว่างคำว่า การส่งเสริม อนุรักษ์ หรือ การปราบปราม ดังนั้น การศึกษาการพนันไก่ชนในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมาย นโยบาย มาตรการควบคุมการพนันชนไก่ของรัฐ การพนันชนไก่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างไรรวมทั้งเหตุใดการชนไก่พื้นบ้านถึงพัฒนามาสู่การพนันเต็มรูปแบบ ผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนข้อเสนอจากกลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพนันชนไก่ เพื่อทำความเข้าใจด้วยการหาข้อเท็จจริงจากการพนันชนไก่ในทุกมิติไก่ชนออนไลน์

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ ผนวกกับเงื่อนไขปัจจัยของนโยบายรัฐ การละเล่นชนไก่จากการตั้งวงชนไก่เพื่อความสนุกสนานข้างกองไฟหลังเกี่ยวข้าวในฤดูหนาว ได้พัฒนาการโดยเปลี่ยนฐานะจากการละเล่นสู่วงจรการพนันอย่างเต็มรูปแบบ มีเงินเดิมพันเป็นเป้าหมาย และถูกดึงเข้าไปอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ของการแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ไม่ใช่แค่เฉพาะกับชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจอิทธิพล ทั้งในแวดวงนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ หรือตำรวจ ทำให้การแก้ปัญหาการพนันชนไก่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไพ่แคง

การชนไก่
การชนไก่

สรุป

ส่วนหนึ่งในวิถีของชุมชนไทยมายาวนาน โดยในยุคแรกเริ่มการชนไก่มีขึ้นเพื่อการพบปะสังสรรค์ของเกษตรกรเพื่อทำการแลกเปลี่ยน ความรู้ และช่วยกันปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง และมีความสง่างามมากขึ้น ดังนั้นการชนไก่เป็นกิจกรรมที่มีเสน่ห์และให้ความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ จึงทำให้แพร่กระจายออกไปได้ อย่างรวดเร็วการชนไก่นั้นจะนำเอาไก่สองตัวที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นไก่ชนมาต่อสู้กัน ในสังเวียน ทั้งนี้การชนไก่ นั้น เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและอาจมีการต่อสู้กนจนไก่ชนฝ่าย หนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องเจ็บหรือตายและในบางครั้งก็อาจมีการใช้ยาทำให้ไก่ที่นำมาชนมึนเมาหรือมีความดุร้ายมากขึ้น ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ สมัครเล่นด้วยระบบ iOS และ Androidโดยประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายเพื่อดำเนินการควบคุมการเล่น พนันชนไก่ให้ชอบด้วยกฎหมาย โดยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกดปลาพ .ศ. 2552 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถควบคุมการเล่นพนันชนไก่ได้กล่าวคือให้อยู่ภายในการควบคุมของรัฐอีกทั้งการทำให้ไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจกล่าวคือเป็นบทบัญญัติที่ให้มีการเพิ่มมูลค่าไก่ ให้สูงขึ้นอีกด้วย